"> ');

Προώθηση SEO / PPC

Οι μηχανές αναζήτησης είναι ο κύριος μηχανισμός για την ανακάλυψη ιστοσελίδων στον παγκόσμιο ιστό και ο παγκόσμιος ιστός έχει ουσιαστικά ένα άπειρο σύνολο ιστοσελίδων που θα μπορούσαν να καταγράψουν και να κατατάξουν. Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ανάπτυξης του κώδικα κάθε ιστοσελίδας ώστε να κατακτήσει τη καλύτερα δυνατή θέση στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Η ενημέρωση του παγκόσμιου ιστού για την ύπαρξη της ιστοσελίδας σας γίνεται με μεθοδικότητα και με εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα. Παρέχουμε ολοκληρωμένα πακέτα υπηρεσιών προώθησης και διαφήμισης σε μηχανές αναζήτησης και social media.

Κατακτήστε τις πρώτες θέσεις στα αποτελέσματα των αναζητήσεων και προσελκύστε πελάτες από τις μηχανές αναζήτησης.

Η θέση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο

Ένας από τους κύριους στόχους μας στην ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας είναι να καταλάβει αλλά και να διατηρήσει μια υψηλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Ακολουθούμε διαδικασίες βελτιστοποίησης στην κατάταξη της ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης όπως Google, Bing και σχετικά directories. Γίνεται έρευνα για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποίειται η εταιρεία, ώστε η ιστοσελίδα να έχει τα κατάλληλα απότελέσματα.

Search Engine Optimization

Η επίτευξη υψηλών θέσεων σε μία μηχανή αναζήτησης δεν είναι πάντα εύκολη και σε ορισμένες περιπτώσεις εφικτή. Η σωστή και συνεχής εφαρμογή της τεχνικής SEO μπορεί να διασφαλίσει την μεγαλύτερη πιθανότητα επιτυχίας. Η διαδικασία ανάδειξης της πληροφορίας αλλά και ο διαχωρισμός από τον ανταγωνισμό, μας κάνει να εφαρμόζουμε τεχνικές οι οποίες δεν είναι ποτέ όμοιες για κάθε ιστοσελίδα.

Online Advertising

Οργανώνουμε και ενεργοποιούμε καμπάνιες στις μηχανές αναζήτησης και social media που θα εδραιώσει την έντονη παρουσία σας στα μέσα που ταιριάζουν καλύτερα στο προφίλ και τις ανάγκες της επιχείρησης σας. Σκοπός μιας τέτοιας καμπάνιας είναι να βρισκόμαστε σε συνεχή επικοινωνία με το κοινό και τους πελάτες και να διατηρήσουμε μια φιλική και εξωστρεφή εικόνα προς το καταναλωτικό κοινό.

Ομαδικές Αποστολές Email

Σχεδίαση διαφημιστικών newsletters για την ιστοσελίδα σας, σύμφωνα με την εταιρική ταυτότητα και την εμφάνιση της ιστοσελίδας σας. Σας δίνουμε τα εργαλία για να διαχειριστείτε την αποστολή των newsletters με σκοπό την άμεση ενημέρωση του πελατολογίου αλλά και την αύξηση της επισκεψιμότητας της ιστοσελίδας και την προώθηση των προϊόντων και/ή των υπηρεσιών σας.

Υποστηρικτικές Υπηρεσίες

Δεν θέλετε να ασχοληθείτε με την εισαγωγή δεδομένων στην ιστοσελίδας σας;
Κανένα πρόβλημα! Αναλαμβάνουμε την εισαγωγή νέου περιεχομένου, επιλογή, επεξεργασία, και δημοσίευση των φωτογραφιών, video και λοιπά στοιχεία της σελίδας σας, για εσάς!

sub heading

πελατολόγιο

Τα τελευταία 15 χρόνια συνεχούς ενασχόλησης με την ανάπτυξη εφαρμογών
διαδικτύου και της δημιουργίας εντύπου και Outdoor υλικού, μας δόθηκε η ευκαιρία να συνεργαστούμε
με πλήθος εταιριών που μας έδειξαν την εμπιστοσύνη τους. Τους ευχαριστούμε πολύ!

Συνερτζι Α.Ε.
COGNITURN ΙΚΕ
ΣΤΑΘΟΠΟΥΛΟΣ και ΣΙΑ ΕΕ
TSAVLIRIS SALVAGE (INTERNATIONAL) LTD
ΑΓΓΕΛΟΣ ΠΑΝΟΣ και ΣΙΑ Ο.Ε.
Mythies Apartments
Unitug ΚΟΙΝΟΠΡΑΞΙΑ ΛΥΜΠΟΥΣΑΚΗΣ – ΜΕΓΑΛΟΧΑΡΗ
Enviromental & Marine Systems Μον. ΙΚΕ
Laurel International Management Ltd
Stream Tech S.A.
ΙΑΚΩΒΟΣ ΡΙΤΣΟΣ
ΗΛΙΟΠΟΥΛΟΥ ΕΥΤΥΧΙΑ
EnSCo SA
Αρ. Μπαταγιάννης και ΣΙΑ Ο.Ε.
DI GAIA / Elvira Panagiotopoulou
The Blender Gallery
Α. ΚΑΡΥΛΑΚΗΣ ΜΟΝ. Ε.Π.Ε.
Γ.ΚΙΝΤΩΝΗΣ Ο.Ε
ΑΦΟΙ ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑ Α.Ε.
Γ.ΒΟΚΟΡΟΚΟΣ ΚΑΙ ΣΙΑ Ο.Ε.
Δαυίδ Καμχής και ΣΙΑ E.Ε.
Acqua Source AEBE
ΤΡΟΦΕΣ Α.Ε.
ΛΑΚΩΝΙΚΗ ΑΞΙΟΠΙΣΤΙΑ M.Ε.Π.Ε
Διονύσιος Χαϊκάλης Ο.Ε.
Ι. Παστός  και ΥΙΟΙ Α.Ε.
Βασ. & Αικ. Κοτταρίδη Ο.Ε.
Lexxel Corporation Hellas Ltd
Καινοτομίες Βερδέ Α.Ε.Β.Ε.