Οι υπηρεσίες μας στοχεύουν σε εταιρίες που χρειάζονται ποιοτικές ψηφιακές υπηρεσίες. Δείγματα - εργασίες αν είδος και επιχείρηση

Φωτογράφηση προϊόντων 360°

Δημιουργούμε αρχεία HTML5
για τη χρήση σε ιστοσελίδες ηλεκτρονικά καταστήματα και multimedia εφαρμογές.

Με τη χρήση προβολής 360° για τα προϊόντα σας, δείχνετε πως δεν έχετε τίποτα να κρύψετε. Με την εμφάνιση όλων των πλευρών ενός προϊόντος σε μια ενιαία προβολή εξοικονομείτε
πολύτιμο χώρο στην οθόνη και διαφοροποιείτε την ιστοσελίδα σας.