• Διαδικτυακές Εργασίες

Διαδικτυακές Εργασίες

Δείτε δείγματα εργασιών ανά κατηγορία: online προϊοντικούς καταλόγους, πληροφοριακές σελίδες, ηλεκτρονικά καταστήματα, ψηφιακά έντυπα.

  • Φωτογράφηση προϊόντων

Φωτογράφηση προϊόντων

Παρουσίαση ενδεικτικών εργασιών φωτογράφισης προϊόντων.