ΕΠ.ΟΜ.Ε.Α. ΕΛΛΑΔΟΣ

Περίληψη έργου

Οι ΕΠΙΛΕΚΤΕΣ ΟΜΑΔΕΣ ΕΙΔΙΚΩΝ ΑΠΟΣΤΟΛΩΝ έχουν ως σκοπό την προστασία της ζωής, της υγείας και περιουσίας των πολιτών και της φύσης, τη διοργάνωση αθλοπαιδιών και πολιτιστικών δραστηριοτήτων.

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ

Για να συμμετέχει ένας πολίτης στις ομάδες των Επίλεκτων Ομάδων Ειδικών Αποστολών θα πρέπει να ολοκληρώσουν επιτυχώς το βασικό σχολείο εκπαίδευσης, το οποίο καλύπτει βασικές γνώσεις διάσωσης.
Με το πέρας του βασικού σχολείου και με την επιτυχή περάτωση των εξετάσεων οι εθελοντές διαλέγουν μια από τις παρακάτω ειδικότητες:

Πυρόσβεση και Πυροπροστασία
Πρώτες Βοήθειες,
Ορεινή Διάσωση,
Διάσωση σε Υγρό Στοιχείο,
Προστασία των Δημόσιων Δρυμών,
Αντιμετώπιση Κρίσεων,
Εκπαίδευση Διασωστικών Σκύλων,
Τηλεπικοινωνίες,
Internet και Εφαρμογές Νέων Τεχνολογιών

Χαρακτηριστικά