Ίδρυμα Ιστορικών Μελετών (ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ.)

Περίληψη έργου

Το ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. ιδρύθηκε από μια ομάδα ερευνητών με σκοπό τη διάσωση, καταγραφή και διάδοση της νεώτερης ιστορίας μας. Βασικό αντικείμενο του ΙΔ.ΙΣ.ΜΕ. αποτελεί η συλλογή, αρχειοθέτηση και μελέτη ιστορικών πηγών και κειμηλίων.

Στα πλαίσια των δραστηριοτήτων του περιλαμβάνονται οι εκδόσεις επιστημονικών και λογοτεχνικών βιβλίων καθώς και η δημιουργία ιστορικών ντοκιμαντέρ.

Χαρακτηριστικά