Δικηγορικό Γραφείο Αννίτα Γαραντζιώτη

Περίληψη έργου

Ολοκληρωμένες νομικές υπηρεσίες σε φυσικά και νομικά πρόσωπα αναφορικά με διαφορές ιδιωτικού και δημοσίου δικαίου.
Εξειδικευμένες μεταφράσεις νομικών και χρηματοοικονομικών κειμένων

Χαρακτηριστικά