Άρθρα

 Cpanel: Disable / Enable ssh login !

On the Webhosting Servers, the ssh login is per default deactivated, for security reason!If you...

 Restore a cpanel user account from ftp backupspace

(for Server/VP S Admins)This small documentation describes the restore process of Cpanel User...

 Πόσες ιστοσελίδες μπορώ να φιλοξενήσω σε ένα VPS ?

Θεωρητικά απεριόριστες , αφού όπως θα δείτε και εδώ vps.php δεν έχετε κανένα περιορισμό στον...

 Τι είναι η IP διεύθυνση

Κάθε πακέτο φιλοξενίας VPS παρέχει μία (1) Κοινόχρηστη IP διεύθυνση. Δε χρειάζεται να αγοράσετε...

 Τι είναι η Διαθέσιμη Μνήμη RAM?

Η διαθέσιμη RAM δεν είναι κάποιο όριο, αλλά το ελάχιστο ποσό διαθέσιμης μνήμης RAM που...

 Τι είναι το SSH

SSH είναι ένα πρωτόκολλο για τη δημιουργία μιας ασφαλούς σύνδεσης μεταξύ δύο υπολογιστών. Η...