Άρθρα

  Υποδείγματα Αιτήσεων/ Δηλώσεων

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις σχετικές αιτήσεις που θα πρέπει να σημπληρωθούν για την καταχώρηση,...

 Αλλαγή ιδιοκτήτη ονόματος

Για την μεταφορά/αλλαγή ιδιοκτήτη ενός .gr domain name χρειαζόμαστε: Από τον ιδιοκτήτη του...