Τρόπος ρύθμισης του Outlook Express

1. Ανοίξτε το Outlook Express και επιλέξτε από το μενού επάνω TOOL (Εργαλεία) και ACCOUNTS (Λογαριασμοί):

2. Επιλέγετε MAIL (Αλληλογραφία) και Add-Mail. (Προσθήκη- Αλληλογραφία):
3. Ξεκινώντας το INTERNET CONNECTION WIZARD (Οδηγός σύνδεσης στο Internet) γράφετε πρώτα DISPLAY NAME (Εμφανιζόμενα Όνομα), εισάγετε τα στοιχεία σας και πατήστε NEXT «Επόμενο».
4. Γράφετε το E-MAIL ADDRESS (Ηλεκτρονική Διεύθυνση) και πατήστε NEXT «Επόμενο».
5. Συμπληρώστε τους E-MAIL SERVER NAMES (Διακομιστές Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου) , όπως περιγράφονται και στο email που έχετε λάβει και πατήστε NEXT «Επόμενο».

6. Στο ACCOUNT NAME (Όνομα Λογαριασμού) θα ξαναγράψετε το e-mail σας και στο πεδίο PASSWORD (Κωδικός Πρόσβασης) το κωδικό σας και πατήστε NEXT «Επόμενο».

* αν θέλετε να αποφορτήσετε τη γραμμή σας και να μειώσετε το banwidth της σελίδας σας εισάγετε τον smtp (αποστολέας δεδομένων ) της σύνδεση σας

7. Τελειώνετε τη δημιουργία της σύνδεσης με το παράθυρο CONGRATULATIONS (Συγχαρητήρια) και πατήστε FINISH (Τέλος).
8. Ανοίγετε ξανά το παράθυρο ACCOUNTS επιλέγοντας από το μενού επάνω TOOL (Εργαλεία) και ACCOUNTS
(Λογαριασμοί). Επιλέγετε το λογαριασμό σας και πατήστε PROPERTIES (Ιδιότητες).
9. Συμπληρώνετε τα στοιχεία σας σύμφωνα με το τρόπο που θέλετε να εμφανίζετε ο λογαριασμός ( email ) στο παραλήπτη

10. Επιλέγοντας SERVERS (Διακομιστές) ρυθμίσουμε το OUTGOING MAIL SERVER (Διακομιστής Εξερχόμενης
Αλληλογραφίας) σύμφωνα με τα παρακάτω αντικαθιστώντας με τα στοιχεία σας όπως περιγράφονται και στο email που έχετε λάβει και πατήστε NEXT «Επόμενο».

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ!

Μήν ξεχάσετε να τσεκάρετε στην καρτέλα "Servers - Διακομιστές" το "Απαιτείται έλεγχος ταυτότητας από τον διακομιστή - My server requires authentication" κατά την εγκατάσταση των λογαριασμών σας..

11. Μετά πατήστε ΟΚ. Είστε έτοιμος με τις ρυθμίσεις του Outlook Express.

name = Όνομα λογαριασμού (π.χ. info)
domain.com = Όνομα Domain της εταιρίας σας (π.χ. bitamin.gr)

 

Δείτε το σχετικό άρθρο από τη microsoft

http://www.microsoft.com/hellas/windows/ie/using/howto/oe/setup.mspx

  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Setup Apple Mail or Android phone

Για να μπορέσετε να εγκαταστήσετε έναν email Λογαριασμό Apple Mail με POP3 ή IMAPΠαρακαλούμε όπως...

Πρόσβαση στο Web Mail

Δίνοντας στον browser (Explorer,...