Αλλαγή ιδιοκτήτη ονόματος

Για την μεταφορά/αλλαγή ιδιοκτήτη ενός .gr domain name χρειαζόμαστε:

Από τον ιδιοκτήτη του domain που θέλει να το παραχωρήσει:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση οπού θα αναγραφεί το εξής:
"εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Ιωάννης Παπαδόπουλος με ΑΦΜ 123456789 και κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιώργη 21 με Α.Δ.Τ. Α123456 δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ η ονομασία χώρου (domain name) www.paradeigma.gr που μου ανήκει να μεταφερθεί στο όνομα του κύριου Παναγιώτη Παπαδόπουλου με ΑΦΜ 123456789, ΑΔΤ Α123456 και κάτοικο Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιάννη 7".
3. Γνωστοποίηση του κωδικού διαχείρισης της ονομασίας χώρου (domain name) στον νέο/υποψήφιο ιδιοκτήτη.

Από τον νέο/υποψήφιο ιδιοκτήτη:
1. Φωτοτυπία ταυτότητας.
2. Υπεύθυνη δήλωση οπού θα αναγραφεί το εξής:
"εγώ ο κάτωθι υπογεγραμμένος Παναγιώτης Παπαδόπουλος με ΑΦΜ 123456789 και κάτοικος Θεσσαλονίκης στην οδό Δεληγιάννη 7 με Α.Δ.Τ. Α123456 δηλώνω υπεύθυνα ότι επιθυμώ η ονομασία χώρου (domain name) www.paradeigma.gr που ανήκει στον κύριο Ιωάννη Παπαδόπουλο με ΑΦΜ 123456789 και ΑΔΤ 123456, να μεταφερθεί στο όνομα μου".

Ο νέος/υποψήφιος ιδιοκτήτης:
1. Επιλέγει μια εταιρεία παροχής ονομασιών χώρου (registrar) που θα συνεργαστεί.
2. Αποστέλλει (μόνος του ή σε συνεννόηση με την εταιρεία που επέλεξε) τα παραπάνω δικαιολογητικά στην αρμόδια αρχή (Ε.Ε.Τ.Τ.)
3. Στέλνει ηλεκτρονική αίτηση μεταφοράς της ονομασίας χώρου (domain name) με τον κωδικό διαχείρισης στην νέα εταιρεία που επέλεξε.


Υπάρχει ένα κόστος 25 ευρώ, για την αίτηση αλλαγής ιδιοκτησίας domain name.

Στις υπεύθυνες δηλώσεις θα πρέπει να υπάρχει και γνήσιο υπογραφών.

Τέλος o νέος/υποψήφιος ιδιοκτήτης περιμένει την έγκριση ή απόρριψη της αλλαγής ιδιοκτήτη στην ονομασία χώρου (domain name) από την αρμόδια αρχή Ε.Ε.Τ.Τ.*Α.Φ.Μ. Αριθμός Φορολογικού μητρώου
*Α.Δ.Τ.: Αριθμός Δελτίου Ταυτότητας
---------------------------------------------------------------------------------------------------

  • 0 Χρήστες που βρήκαν αυτό χρήσιμο
Ήταν χρήσιμη αυτήν την απάντηση;

Σχετικά Άρθρα

Υποδείγματα Αιτήσεων/ Δηλώσεων

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις σχετικές αιτήσεις που θα πρέπει να σημπληρωθούν για την καταχώρηση,...