Κατηγορίες

SSL Certificates (2)

Θέματα σχετικά με ψηφιακά πιστοποιητικά

Dedicated & Virtual Private Servers (6)

Διάφορα θέματα που αφορούν τη χρήση και τη λειτουργία των Dedicated Servers & VPS. Απαντήσεις σε συχνά ερωτήματα πελατών μας.

Domains (2)

Καταχωρήσεις / Μεταβολές

Emails Configuration (3)

Hλεκτρονικό ταχυδρομείο

FAQ (2)

Συχνές ερωτήσεις - FAQ

Statistics (2)

Στατιστικά στοιχεία ιστοσελίδας

Όροι & Συνθήκες (3)

Όροι & Συνθήκες

Συχνές ερωτήσεις (6)

Διάφορες συχνές ερωτήσεις που δεν ταιριάζουν σε καμία από τις υπόλοιπες κατηγορίες της βιβλιοθήκης.

Πιο Δημοφιλή Άρθρα

 Όροι Χρήσης

1. ΓΕΝΙΚΟΙ ΟΡΟΙ Η ιστοσελίδα Bitamin.gr είναι ένα ηλεκτρονικό κατάστημα πώλησης προϊόντων μέσω...

 Δήλωση εχεμύθειας

Δήλωση εχεμύθειας Η παρούσα δήλωση εχεμύθειας αφορά στο site της Bitamin.gr. Αυτή η Δήλωση...

 Τρόπος ρύθμισης του Outlook Express

1. Ανοίξτε το Outlook Express και επιλέξτε από το μενού επάνω TOOL...

 Αλλαγή ιδιοκτήτη ονόματος

Για την μεταφορά/αλλαγή ιδιοκτήτη ενός .gr domain name χρειαζόμαστε: Από τον ιδιοκτήτη του...

  Υποδείγματα Αιτήσεων/ Δηλώσεων

Παρακάτω θα βρείτε όλες τις σχετικές αιτήσεις που θα πρέπει να σημπληρωθούν για την καταχώρηση,...