Φιλοξενία [Managed]

Χώρος στο δίσκο 5MB
1% Complete
Κίνηση δεδομένων 1GB
5% Complete
Control Panel Cpanel11
100% Complete
Φιλοξενία sites 1
50% Complete
Subdomains 0
0% Complete
Parked Domains 0
0% Complete
Addon domains 0
0% Complete
Emails (POP3) 1
10% Complete
Web-E-Mail Yes
100% Complete
Καθημερινό Backup X
100% Complete
Disaster Recovery X
100% Complete
Anstispam Manager Yes
100% Complete
Firewall Protection Yes
100% Complete
Mysql Databases X
100% Complete
Free Bie / Φιλοξενία Τιμή 0,00/mo
30,00€ Εγκατάσταση
Παραγγελία
Χώρος στο δίσκο 500MB
100% Complete
Κίνηση δεδομένων 2 GB
10% Complete
Control Panel Cpanel11
100% Complete
Φιλοξενία sites 1
50% Complete
Subdomains 1
50% Complete
Parked Domains 1
50% Complete
Addon domains 1
50% Complete
Emails (POP3) 5
50% Complete
Web-E-Mail Yes
100% Complete
Καθημερινό Backup Yes
100% Complete
Disaster Recovery Yes
100% Complete
Anstispam Manager Yes
100% Complete
Firewall Protection Yes
100% Complete
Mysql Databases X
100% Complete
START / Φιλοξενία Τιμή 50,00/yr
Παραγγελία
Χώρος στο δίσκο 2 GB
0% Complete
Κίνηση δεδομένων 10 GB
50% Complete
Control Panel Cpanel11
100% Complete
Φιλοξενία sites Απεριόριστα
100% Complete
Subdomains Απεριόριστα
100% Complete
Parked Domains Απεριόριστα
100% Complete
Addon domains Απεριόριστα
100% Complete
Emails (POP3) Απεριόριστα
100% Complete
Web-E-Mail Yes
100% Complete
Καθημερινό Backup Yes
100% Complete
Disaster Recovery Yes
100% Complete
Anstispam Manager Yes
100% Complete
Firewall Protection Yes
100% Complete
Mysql Databases Απεριόριστα
100% Complete
MEDIUM / Φιλοξενία Τιμή 80,00/yr
Παραγγελία
Χώρος στο δίσκο 5 GB
1% Complete
Κίνηση δεδομένων Απεριόριστα
100% Complete
Control Panel Cpanel11
100% Complete
Φιλοξενία sites Απεριόριστα
100% Complete
Subdomains Απεριόριστα
100% Complete
Parked Domains Απεριόριστα
100% Complete
Addon domains Απεριόριστα
100% Complete
Emails (POP3) Απεριόριστα
100% Complete
Web-E-Mail Yes
100% Complete
Καθημερινό Backup Yes
100% Complete
Disaster Recovery Yes
100% Complete
Anstispam Manager Yes
100% Complete
Firewall Protection Yes
100% Complete
Mysql Databases Απεριόριστα
100% Complete
LARGE / Φιλοξενία Τιμή 120,00/yr
Παραγγελία
Χώρος στο δίσκο 10 GB
2% Complete
Κίνηση δεδομένων Απεριόριστα
100% Complete
Control Panel Cpanel11
100% Complete
Φιλοξενία sites Απεριόριστα
100% Complete
Subdomains Απεριόριστα
100% Complete
Parked Domains Απεριόριστα
100% Complete
Addon domains Απεριόριστα
100% Complete
Emails (POP3) Απεριόριστα
100% Complete
Web-E-Mail Yes
100% Complete
Καθημερινό Backup Yes
100% Complete
Disaster Recovery Yes
100% Complete
Anstispam Manager Yes
100% Complete
Firewall Protection Yes
100% Complete
Mysql Databases Απεριόριστα
100% Complete
XLARGE / Φιλοξενία Τιμή 170,00/yr
Παραγγελία