Θα θέλαμε να ανακοινώσουμε ότι κατά την 29-30 Αυγούστου 2015 υπάρχει προγραμματισμένη αναβάθμιση του Server μας .

Θα θέλαμε να συγχωρέσετε για τυχόν ανωμαλίες που μπορούν να προκείψουν κατά την ώρα της αναβάθμισης όπως διακοπή των email σας και παύση της λειτουργίας των ιστοσελίδων που φιλοξενούνται στο server μας .

Σύμφωνα με του χρόνους αναβάθμίσης, η διακοπή δεν θα ξεπεράσει τα 3-5 λεπτά της ώρας, παρόλα αυτά θα πρέπει να σας ενημερώσουμε για την διαδικασία αυτή.  Η διαδικασία αναβάθμίσης σκοπό έχει την βελτίωση των παρεχόμενων υπηρεσιών μας.

 

Με εκτίμηση

Bitamin Support TeamFriday, August 7, 2015

« Πίσω