Το νέο σύστημα υποστήριξης είναι σε λειτουργία και στη διάθεση των συνεργατών μας.

Το σύστημα αυτό παρέχει μια σύντομη επισκόπηση του λογαριασμού σας, συμπεριλαμβανομένων ανοικτών αιτήματα υποστήριξης 'Tickets' και παραγγελιών. Η νέα διαδικασία, μας επιτρέπει να ανταποκριθούμε στα προβλήματα και τις ερωτήσεις που προκύπτουν σε σύντομο χρονικό διάστημα.

Επικοινωνήστε μαζί μας για οποιαδήποτε βοήθεια χρειάζεστε!Saturday, August 8, 2015

« Πίσω