Έκθεση GRAPHICA EXPO

Περίληψη έργου

Η ΈΚΘΈΣΗ GRAPHICA πραγματοποιήθηκε για πρώτη φορά το 1991 και έκτοτε, κάθε δύο χρόνια, αποτελεί το μεγαλύτερο και πληρέστερο γεγονός του κλάδου των Γραφικών Τεχνών στη χώρα μας. Η ΈΚΘΈΣΗ GRAPHICA συγκεντρώνει αδιαλείπτως επί 24 χρόνια, όλες τις μορφές της Έντυπης Επικοινωνίας (Εκτυπώσεις – Χάρτινη Συσκευασία – Ετικέτα) κάτω από μία στέγη και χάρη στη συνεχή της εξέλιξη αποτελεί ένα ΠΛΗΡΈΣ ΈΚΘΈΣΙΑΚΌ ΓΈΓΌΝΌΣ ΤΗΣ ΈΚΤΎΠΩΣΗΣ.

Χαρακτηριστικά