Επικοινωνία (+30) 210 2224884 | rg.nimatib@ofni

Search Engine Optimization

Search Engine Optimization

Δίνουμε ιδιαίτερη σημασία στον τρόπο ανάπτυξης κάθε ιστοσελίδας ώστε να κατακτήσει μια καλή θέση στα οργανικά αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης. Η ενημέρωση του παγκόσμιου ιστού για την ύπαρξη κάθε νέας ιστοσελίδας γίνεται με μεθοδικότητα και με εξειδικευμένες διαδικασίες ώστε να έχουμε το καλύτερο δυνατό αποτέλεσμα.

Η θέση μιας ιστοσελίδας στο διαδίκτυο
Ένας από τους κύριους στόχους μας στην ανάπτυξη μιας ιστοσελίδας είναι να καταλάβει αλλά και να διατηρήσει μια υψηλή θέση στα αποτελέσματα των μηχανών αναζήτησης.

Ακολουθούμε διαδικασίες βελτιστοποίησης στην κατάταξη της ιστοσελίδας σε μηχανές αναζήτησης όπως Google, Bing και σχετικά directories. Γίνεται έρευνα για τον κλάδο στον οποίο δραστηριοποίειται η εταιρεία, ώστε η ιστοσελίδα να έχει τα κατάλληλα απότελέσματα.