Έργα και δείγματα

Μονόφυλλα έντυπα παρουσίασης

Φωτογράφηση προϊόντων (στατικές εικόνες)

Μονόφυλλα έντυπα παρουσίασης

8 σέλιδο Κατάλογος Προϊόντων

Φωτογράφηση προϊόντων (στατικές εικόνες)

8 σέλιδο Κατάλογος Προϊόντων

Φωτογράφηση Προϊόντων

Φωτογράφηση προϊόντων (στατικές εικόνες)

Φωτογράφηση Προϊόντων

Φωτογράφηση κοσμημάτων

Φωτογράφηση προϊόντων (στατικές εικόνες)

Φωτογράφηση κοσμημάτων